FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed

 

Слободан Владушић

                                              КОСМОПОЛИТИЗАМ И КУЛТУРА МЕГАЛОПОЛИСА

Сажетак:У тексту се најпре укратко излажу различита разумевања појма космополитизам у различитим дискурсима.Потом се указује на чињеницу да идеја космполитизма још увек није до краја политички операционализована у форми светске државе, али да је тај процес операционализације у току. Стога нашу садашњу карактеризацију карактерише једна међуфаза коју означавамо синтагмом стање Мегалополиса: она означава заглављеност политичке операционализације идеје космполитизма. У тексту се даље указује на разлику између стања Мегалополиса и идеје космполитизма, која се одражава у постдемократском начину владавине, као и у специфичној култури Мегалополиса – скупу норми и конвенција који обликује живот роба Мегалополиса. На крају рада се наводе неке одлике те културе: преображај верности у псеудоверност, схватање новца као језика, апсолутна неодређеност која произилази из духа новца као језике те преображај националног у економски идентитет. 

Кључне речи : Мегалополис, космополитизам, култура, постдемократија.

Add a comment

 

Богољуб Шијаковић 

                      СТИГМАТИЗАЦИЈА, ИДЕНТИТЕТ, ИСТОРИЈСКА ОДГОВОРНОСТ

Свако људско биће припада некој конкретној заједници (породици, друштву, народу) која постоји прије његове одлуке да јој припада и чији захтјев за очувањем идентитета (наиме интегритета, као способности самоодржања) претходи сваком образлагању. Заједница није само природно стање већ и једна нормативна структура, у којој индивидуе могу да постоје као личности. Крајње исходиште нормативне структуре је категорија светог (оно што се у заједници доживљава као свето).

Add a comment

 

Љубиша Деспотовић

               СИСТЕМСКИ АУТОШОВИНИЗАМ И ПРОЦЕСИ ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ КОНВЕРЗИЈЕ

 

                                                                                                          Наша велика осећајност, подгревана дугим страдањем,

                                                                                                                    била је веома неподесна за једну реалну политику.”

                                                                                                                                                                                  Слободан Јовановић

 

Add a comment

 

IN MEMORIAM 

Уистину сам срећан што могу бити с вама приликом инаугурације 327. академске године овога старога и врло цењеног универзитета. Мото Харварда је "VERITAS". Многи од вас већ су открили а други ће то закључити током њиховог живота: чињеницу да нам истина измиче чим концентрација попусти, у исти мах остављајући привид као да је и даље следимо.

Add a comment