FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed

                             

  У Србији треба приватизовати још око 600 предузећа, у којима је запослено око 100.000 радника, укључујући и 161 предузеће у реструктурирању која су за државу била трошак од 800 милиона долара годишње.

 

Нацртом закона о приватизацији предвиђена су четири модела приватизације (продаја капитала, продаја имовине, стратешко партнерство и пренос капитала без накнаде), три метода (јавно прикупљање понуда с јавним надметањем, непосредна погодба и јавно прикупљање понуда), као и три мере (финансијска консолидација, отпис дуга, претварање дуга у трајни улог или конверзија).

Министар привреде Душан Вујовић изјавио је да ће закон о приватизацији бити флексибилнији у погледу модела, метода и мера приватизације и да би требало да отклони аномалије из прошлости.

„Модели, методи и мере биће прилагођени стварним потребама фирми које су у процесу реструктурирања или које нису приватизоване раније“, рекао је министар привреде на јавној расправи о нацртима закона о приватизацији и о изменама и допунама Закона о стечају.

Вујовић очекује да закон о приватизацији буде усвојен до краја јула и после његовог ступања на снагу биће упућен позив свим заинтересованим инвеститорима да понуде свој програм на који ће сагласност давати Агенција за приватизацију и Министарство привреде.

„Сваки програм који буде имао елементе за успешно пословање биће предмет пажње Агенције и Министарства, а затим ће се тражити најпогоднији модел, метод и мере за приватизацију“, рекао је Вујовић.

„Онај део фирми који не понуди програм биће суочен са стечајем и у стечају ће се преко социјалног програма бринути о радницима.“

Када је реч о закону о изменама и допунама Закона о стечају, Вујовић је рекао да је циљ бржи процес стечаја, појачана улога поверилаца, смањење трошкова тог поступка.

Закон о приватизацији имаће третман лекса специјалиса у односу на исте прописе у случајевима када поједина решење о истим питањима нису у складу.

На питање новинара шта очекује од новог закона о раду, Вујовић је рекао да тај закон није надлежност Министарства привреде, али да очекује модерна решења која ће дати мотивацију свима да повећају мобилност радне снаге ради стварања бољег пословног амбијента и да истовремено буду заштићена права радника. Таква решења су могућа, казао је Вујовић.

Како против прања новца

Чланица Савета за борбу против корупције Јелисавета Василић оценила је да Нацрт закона о проватизацији представља одређени напредак у односу на постојећи, али да постоји још доста простора за измене те да ће о свим његовим лошим аспектима тај савет обавестити Владу Србије. Она, наиме, сматра да Нацрт закона о приватизацији „оставља простор за коруптивне радње и прање новца”.

„Овај предлог нема одредбе којима би се омогућила контрола прања новца, што значи да ће опет постојати могућност појаве Шарића и осталих“, рекла је она агенцији Танјуг.

Навела је и да поново остаје непокривена контрола извршења уговора након приватизације, што је Савету било најпроблематичније у раду на бројним предметима.

Д. Урошевић

srb.fondsk.ru