FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed

Аница Телесковић

Без обзира на то што је за собом у „железари” оставио губитак од 144 милиона евра, ХПК „инжењеринг” сматра да је оштећен и да њихов менаџерски уговор није испоштован

Add a comment

Небојша Катић 

Као све озбиљне и одговорне државе и Србија је за 2018. зацртала два циља хвале вредна. Прво, НБС планира (као и прошле године) да инфлацију одржи на ниском нивоу од око три процената. Друго, влада Србије планира буџетски дефицит од свега 0,6 процената БДП-а. Има ли икога ко може наћи замерке овако одговорној монетарној и фискалној политици? Чини се да нема па ћу покушати ја.

Add a comment

 

Др Предраг Митровић  

Савремено друштво и светска привреда налазе се у дубоким противуречностима постојећих процеса и односа, у великим друштвеним неједнакостима, са неравноправним и неједнаким шансама за друштвено-економски развој, у израженим сукобима различитих конфликтних група и интереса. Неједнаким распоредом природног богатства, економске и политичке моћи, радикализован је проблем привредног раста и развоја, пре свега, мањих земаља и земаља у развоју. Ти процеси не заобилазе ни Републику Србију.

Add a comment

Нова методологија израчунавања плата за узорак ће узимати све пореске пријаве, а просечне плате ће се израчунавати на основу обрачунатих зарада за текући месецu

Add a comment

Раст бруто домаћег производа (БДП) у Србији у 2017. години биће 1,9 одсто, а годишњи раст инфлације биће три одсто, проценио је данас Републички завод за статистику (РЗС).

Add a comment