FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed

 

Небојша Катић

У ин­тер­вјуу Ал Џа­зи­ри (по­ста­вље­ном на ин­тер­нет сај­ту те аген­ци­је 29. 11. 2018), пре­ми­јер­ка Ана Бр­на­бић је из­ја­ви­ла да искре­но ве­ру­је ка­ко но­ва (че­твр­та) ин­ду­стриј­ска ре­во­лу­ци­ја да­је шан­су Ср­би­ји да до­стиг­не и пре­стиг­не „тај ни­во зе­ма­ља” за ко­ји­ма „у не­ким си­ту­а­ци­ја­ма” за­о­ста­је. Ка­ко је реч о ис­ка­зу ко­ји ни­је пра­ћен до­дат­ним об­ја­шње­њи­ма, оста­је да се на­га­ђа шта је пре­ми­јер­ка же­ле­ла да ка­же и на шта је тач­но ми­сли­ла.

Add a comment

 

Радници Пољопривредног комбината Београд (ПКБ) добиће отпремнине крајем овог месеца, рекао је данас директор те компаније Момчило Јоковић. Он је за Инсајдер навео да ће за исплату отпремнина за око 1.700 радника бити потрошено око 58 милиона евра и то из средстава добијених продајом имовине ПКБ-а.

Add a comment

 

Небојша Катић 

Велики број грађана дубоко је загазио у клопку дуга из које се не може изаћи без велике трауме. Кредитна политика која је довела до овакве ситуације угрожава и стабилност и развој српске економије, па збуњује да држава не реагује на ове опасне процесе.

Add a comment


Фабрикама којима су плаћени милиони да отворе погоне на југу Србије, као што су Јура“, „ШинВон“ и „Леони“, у којима радници углавном мотају каблове, истекли су уговори са државом, па би сваког дана могли да се “спакују и оду” и поред милиона евра које су добили из буџета. Стручњаци истичу да је овакав модел субвенционисања који се практикује већ годинама - лош, економски неисплатив и без ефекта, пишу- Južne vesti

Add a comment


Ђорђе Стојковић

Убрзо по преузимању места председника Владе Републике Србије, Зоран Ђинђић је схватио да су му западни савезници окренули леђа. Инсистирали су да Југославија призна већину дуга бивше државе међународним кредиторима, иако су камате неправедно ишле све време 1990-их, а сва средства и имовина у иностранству су нам били блокирани и нису нам били на располагању, услед економских санкција и ембарга на извоз робе, као и на увоз стратешких сировина.

Add a comment